Home
Columns 2010 - 2011


25 Bootjes Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Thursday, 02 June 2011 20:09

De nieuwe eigenaar van de haven laat stevig van zich horen. En dat is prima. De tijd dat de overheid de haven “runde” kenmerkten zich vooral door stilte en geen ontwikkeling. Ze vergaten vele jaren ook de ligprijs te verhogen. Dat was natuurlijk wel weer plezierig. Dit laatste is door de nieuwe eigenaar snel ingehaald. Je kunt daar echter nauwelijks klachten over hebben. In verhouding met Nederland is het nog steeds goedkoop en uiteraard kun je niets ontwikkelen zonder dat daar kosten tegenover staan.
De bouw van de nieuwe Capitainerie kan nu echt van start. Met de herinrichting van de haven zal eveneens als het even kan een begin worden gemaakt. Nog even dan vaart de Capitaine in een bootje rond. Dat is wel leuk, maar hij wordt ook geacht het vuil uit de haven te ruimen. Dat zal hij wel minder leuk vinden.
Bij de nieuwe capitainerie komt ook een fietsenverhuur en toeristische informatie.
Plezierig voor de havenbewoners is dat onder de nieuwe

Read more...
 
24 Nog meer markt Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Saturday, 21 May 2011 14:08

Geruime tijd geleden liet ik u kennis maken met de in een oude spoorwegtunnel gevestigde kelders waar kaassoorten uit een groot gebied worden geaffineerd (gecontroleerd rijpingsproces waar de mooie schimmels ontstaan).  Merkwaardig woord overigens zo vernederlandst, maar het komt van de “affinage” oftewel zoals beschreven in een Nederlandse encyclopedie: verfijnen, rijpen, vooral van kaas. Waar het nu om gaat is dat ik bij die gelegenheid vertelde dat er naar professionele schatting van de kaashandelaar en affineur wiens eigendom deze kelders zijn, in Frankrijk rond de duizend verschillende kazen bestaan. Je moet vroeg in je leven beginnen en er een serieuze hobby van maken om die allemaal echt te proeven. Nu is het in het geheel niet moeilijk om in ieder geval een start te maken met zo’n hobby. Veel ingewikkelder is het om op enig moment uit overwegingen van gewicht hiermee te stoppen.

Alleen al het feit dat iedere Franse markt waar je komt op z’n minst een kaashandel heeft staan, naast alle kleine tot zeer kleine plaatselijke producenten die ook een toontje mee willen blazen, maakt dit lastig. Je komt immers ook op die markt om nu juist vers en gezond voedsel te kopen dat past in een afslankdieet.

Read more...
 
23 (Sprookjesachtig) wandelen Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Sunday, 15 May 2011 07:49

Wandelen, ook zo’n Franse hobby. Wij doen het met een club: iedere maandagmiddag. (Overigens wandelt men niet alleen maar in die club, maar organiseert men veel meer activiteiten op het terrein van gezelligheid zowel als op sociaal en cultureel terrein. Het is één van mijn bronnen als het over veel wetenswaardigs van deze omgeving gaat.) Maar goed: wandelen dus. Niet alleen veel in clubverband, maar bijna iedere zondag wordt er wel ergens een wandeling georganiseerd. Daarvoor worden door de organisatoren uiteraard de mooiste plekken uitgezocht. Bovendien is een grote attractie dikwijls de ravitaillering gedurende dit soort tochten.
Een activiteit organiseren zonder eten en/of drinken is voor Fransen niet goed denkbaar. Maar dat had u al uit vele andere verhalen begrepen. Wel, ook bij het wandelen speelt dit een rol. Zijn er, niet zelden, keuzes mogelijk uit meerdere wandelingen dan wordt er even serieus gekeken wat er aan voedsel wordt geboden, zowel onderweg als bij het eindpunt. Onderweg? Inderdaad, in plaats van de bij wandelaars in Nederland bekende controlepunten waar je een stempel moet halen om aan het einde een medaille in ontvangst te kunnen nemen ga je hier langs bij ravitailleringpunten (meer naarmate je een langere afstand loopt) om je aan regionale of lokale specialiteiten te goed te doen en even gezellig contact te hebben met anderen.
In medailles die toch maar bij de zolderrommel verdwijnen is men bij deze

Read more...
 
22 Verse waar Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Sunday, 08 May 2011 10:50

Even weg geweest, dus er zullen boodschappen moeten worden gedaan.  Aangezien we laat op de donderdagavond retour waren kwam het mooi uit dat we de vrijdagochtend direct naar de vrijdagmarkt bij ons om de hoek konden gaan. Altijd een plezierig uitje waar we niet zelden bekenden tegen komen en waar ik graag rond kijk om ideeën op te doen voor de maaltijden van de komende dagen. Met wat vage ideeën sla je aan het inkopen en op weg naar huis vormen zich de gedachten verder naar concrete schotels met het zo juist verworvene.
Een voordeel van het op die manier te werk gaan is dat je in staat bent steeds bij de highlights van het seizoen aan te sluiten.
Op de markt staan ook hier de bekende vaste stallen, waar we ook graag gebruik van maken en waar ze je na verloop van tijd beginnen te kennen. Tot zo ver is er nauwelijks verschil met de Nederlandse markten. Alleen de nadrukkelijke aanduiding bij producten dat ze uit Frankrijk afkomstig zijn gaat mogelijk wat verder dan de bekende aanduiding “Hollandse bloemkool”. Men is hier wat sterker gericht op landbouwproducten uit eigen land. Over de afkomst van producten hoef je niet te twijfelen bij een fenomeen dat de Nederlandse markten

Read more...
 
21 Cultureel leven Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Saturday, 16 April 2011 09:18

Natuurlijk is Roanne eigenlijk maar een klein provinciestadje. Toch is er sprake van een tamelijk rijk cultureel leven. Meer dan ik eigenlijk ken van Nederlandse stadjes van vergelijkbare omvang. Dat wil zeggen: neem niet voorstellingen in grote theaters en concertzalen als referentiepunt. Het is allemaal wat dorpser van aard, maar daarom niet van lage kwaliteit. Meer verbazend is echter het aantal mensen dat zich zelf bezig houdt met de uitvoering van één of meer culturele activiteiten. Naar ik meen maakte ik al eens eerder melding van het rijke verenigingsleven, ook op cultureel gebied. En bedenk daarbij wel dat het inwoneraantal na het topjaar 1975 met 55.989 inwoners is terug gelopen naar het hedendaagse aantal van 35.900. Geen wonder dat sommige geboren en getogen inwoners klagen dat het verenigingsleven terugloopt. Alleen al de demografische ontwikkeling draagt daar zeker aan bij. Toch worden er ook heden ten dage nog steeds groepen en groepjes opgericht die zich –soms van grote kwaliteit getuigend- met theater in brede zin gaan bezig houden. Kijk voor de aardigheid maar eens naar het filmpje op http://www.roanneasso.fr/asso/1216-nu-compagnie-theatrale.htm

Read more...
 
« StartPrev12345NextEnd »

Page 1 of 5