10 Koor Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Friday, 12 December 2008 01:01

 

 

Deze week werd in Lyon weer het jaarlijkse lichtfeest gevierd. De stad is dan overal extra feestelijk verlicht en ook de bevolking doet daarbij een duit in het zakje. Roanne probeert daar inmiddels al een aantal jaren bij aan te haken. Ook hier begint op 8 december het lichtfeest. Natuurlijk is dan ook hier de stad op allerlei plekken feestelijk verlicht en versierd. Er ontstaan links en rechts kerstdorpen en er is een lichtjesmars naar het centrum, waar warme wijn wordt geschonken en gepofte kastanjes zijn te eten. Dat is een altijd druk bezocht evenement. Nu kwam daar dit jaar bij dat in het weekeinde voorafgaande aan 8 december een nieuw complex werd geopend voor congressen, beurzen en grote voorstellingen: de Scarabee. Een mooi en inderdaad zeer groot complex. 

 Om de opening luister bij te zetten trad op zaterdagavond Charles Aznavour op. Geen idee hoe oud de man inmiddels is. Voor de avond van de 8e (de maandag dus) waren amateurgezelschappen uitgenodigd om de hele avond te vullen. Nu heb ik al eens eerder verteld over het wonderbaarlijk grote aantal amateurgezelschappen op het terrein van muziek en toneel dat hier kennelijk een vruchtbare bodem vindt. Al die gezelschappen vinden het ook wel leuk om een keer in Roanne voor eigen publiek een voorstelling te geven. De gezelschappen wilden dus wel. Maar Roanne zelf heeft –pak weg- veertigduizend inwoners. Verdubbel dat als we over het z.g. “Groot Roanne” spreken, dan hebben we het nog altijd over een kleine provinciestad. De verhouding is al verbazend als je bedenkt dat je al gauw over vele honderden mensen spreekt als je de uitvoerende gezelschappen bij elkaar telt plus alle logistiek om deze feesten heen. Op 8 december spreken we dus over Kerstmarkten, lichtjesmarsen, open winkels en een feest in de binnenstad.
U wil dan toch zo’n groot evenement organiseren op dezelfde avond in de Scarabee? Het is de vraag wie daar dan nog heen moet komen. Enfin, we studeren met ons koor “Ensemble Vocal de Roanne” (www.evroanne.com) een speciaal programma in voor deze avond. Wij zijn er klaar voor.

Dat Roanne ervaring heeft met grote evenementen wisten we al. Zo rijden ook nu weer de gratis bussen om te zorgen dat mensen in alle opzichten van een avond kunnen genieten en toch veilig thuis komen.
Vraag blijft daarbij waarom de cultuurbelangstelling hier zo groot is. Prompt wordt ook die vraag van een kundig antwoord voorzien doordat ik een paar avonden later een interview met Jaap van Zweden hoor. Belangstelling voor actief beoefenen van muziek en andere cultuuruitingen, constateert hij, is bij jongeren smal qua aantallen zowel als qua soort en hij wijt dit onder andere aan het feit dat Nederlandse scholen in het algemeen weinig aandacht hieraan besteden. Er zit b.v. geen muziekonderwijs in het pakket en er wordt bijna niet meer gezongen op school.
Ongeveer alle Franse kindertjes (en dus ook de volwassenen) kennen van uit het muziekonderwijs op school minimaal het Solvege systeem (do,ré, mi etc.). Dat scheelt ook nogal wat als je met een groot koor als het onze nieuwe en ingewikkelde muziekstukken instudeert. Om te beginnen worden eerst simpel alleen de namen van de noten gezongen. Door de brede belangstelling die er in de samenleving bestaat, wordt het nastreven van kwaliteit bij de uitvoerende groepen nog eens extra gestimuleerd. Veel en lange oefenavonden en hele oefenweekeinden zijn gewoon en deelname aan al deze trainingen wordt vanzelfsprekend gevonden. Tenslotte is ook een gevoel voor grandeur iets wat wel in de Franse volksaard zit.
Hoe het ook allemaal te verklaren is, de hele stad is zeer tevreden over weer een mooie avond. En dat schenkt ons, aan de uitvoerende zijde, een grote voldoening. Twee dagen later wordt er al weer uren gestudeerd op het repertoire voor de Kerstconcerten.


Ton Wilhelm