Home Columns "09 - "10 12 Verkeer(d)
12 Verkeer(d) Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Friday, 29 January 2010 09:30

Fransen en verkeer: als je er de modale vakantieganger naar vraagt dan hebben velen nog wel verhalen over die woest rijdende Fransen. Feit is dat er in Frankrijk een reuze omzwaai heeft plaats gevonden. Er zijn dagen dat de snelheidscontroles niet van de lucht zijn. Hoogtepunt was toen we de laatste keer naar Nederland reden en op onze weg acht (8!) snelheidscontroles ontmoetten. Alcoholcontroles zijn er eveneens veelvuldig. Direct na de lunch is een favoriete moment. Krijg je een bekeuring dan ben je al direct ook een van de punten op je rijbewijs kwijt of gelijk enkele na b.v. een alcoholovertreding of veel te hoge snelheid. Nieuwe automobilisten beginnen met het halve aantal punten en verliezen er bij een bekeuring extra gedurende het eerste jaar. Punten op is rijbewijs inleveren. Zo eenvoudig gaat dat. Voetgangers en fietsers hebben een extra beschermde status. Wil je ergens over steken dan duurt het zeker in plattelands steden en dorpen nooit lang voor er wel een auto stopt om je

 de ruimte te geven.
Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn wat de klok slaat. Rij je ergens een parkeerplaats op kijk dan niet raar op als er iemand tegen de richting van de pijlen in komt rijden. Deukjes op parkeerplaatsen daar maak je je niet druk over.  Op de kade waar we onze ligplaats hebben zijn na enige discussie in de wijkraad maatregelen genomen om verlaters van de parkeerplaatsen een beter zicht te geven bij het weg rijden. Dat was eenvoudig door het aan onze zijde zelden gebruikte voetpad tot fietspad te verklaren met daarbij waarschuwingsborden dat op het fietspad geplaatste auto’s worden weg gesleept. Het is echt een hele verbetering. Houdt dan iedereen zich er aan? Nee, niet iedereen. Worden ze dan weg gesleept? Nee. Bij een gesprek van de commissie veiligheid met de politie bleek dat ze zelfs niet van plan zijn om bekeuringen uit te delen zo lang het niet te veel overtredingen worden. “We hebben wel iets beters te doen”.
Vindt iemand dit erg? Nee. Het bekende pffht geluid en schouder ophalen zegt genoeg. Om twaalf uur moet je ook niet echt snelheid gaan controleren. Iedereen weet immers dat dan het warme eten wacht! En inderdaad houden mensen er ook rekening mee bij het oversteken.
Kortom een tegenwoordig nogal streng beleid gekoppeld aan enige mildheid bij lichtere overtredingen. Er valt prima mee te leven.

Nadat we vier jaar geleden een Frans kenteken kregen had ik bij een reis naar Nederland de indruk dat me geen streep ruimte gegund werd. Nu is het verkeer natuurlijk jaar na jaar drukker geworden in Nederland en iedereen is kennelijk geneigd zijn plaats daarbinnen op te eisen. Dat zou het dus wel zijn. Toch sprak ik na een paar keer van dat soort ervaringen de gedachte uit dat het er wel op leek of je met een buitenlands kenteken in Nederland minder ruimte gegund werd. Onzin natuurlijk. Ik zou het me allemaal maar verbeelden.
Amerikaanse vrienden die met hun auto door Nederland reisden spraken over de agressiviteit in het verkeer, maar ja, die kwamen uit een streek waar het rustig is en het optreden van Amerikaanse verkeerspolitie is berucht.
Deze zomer moesten we vanwege onderhoud aan het schip wat langere tijd in Nederland verblijven. Mijn Franse auto bleef hier en ik kon van een goede vriend een auto lenen. Verbeeldde ik het me weer dat het er op leek dat het nu minder was? Dat lijkt toch stug. Met kerst waren we er opnieuw met Franse auto en nu wist ik het wel zeker. Andere Nederlanders die recent eveneens een Frans kenteken kregen kwamen terug en vertelden met verontwaardiging dat ze het idee hadden geen enkele ruimte in het verkeer te krijgen.
In het Nederlandse verkeer ziet men dus kennelijk liever geen buitenlanders en je hoeft ze dus ook zeker geen ruimte te geven, nee je pikt als het even kan hun ruimte in.
Een merkwaardige gewaarwording: in het verkeer gediscrimineerd worden in eigen land. Het zal wel met het gebrek aan ruimte te maken hebben.

TON WILHELM