14 racen Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Saturday, 05 February 2011 22:17

Vallen ons in Nederland de overmatige drukte en de grofheid waarmee je zo nu en dan zowat van de weg gereden wordt op, in Frankrijk is het –vooral op de binnenwegen- altijd weer even wennen aan het racegedrag. Buiten de bebouwde kom mag er in Frankrijk 90 worden gereden. Dat wordt door vele Fransen opgevat als een verplichting om 90 te rijden, hoe bochtig of onoverzichtelijk een weg dan ook is. Niet zelden zie je op dat soort wegen dan ook bosjes bloemen langs de weg hangen of, zoals in sommige departementen, zwarte poppen staan. We reden enige tijd terug met Nederlandse vrienden rond die vroegen waar al deze poppen voor dienden. Ze staan er immers soms bij bosjes. Ze konden in eerste instantie moeilijk geloven dat dit allemaal verkeersdoden symboliseerde.  In een zeer groot deel van de gevallen z.g. eenzijdige aanrijdingen, waarbij talud, hekwerk of boom het eindpunt van de rit betekende. Op grond van het grote aantal verkeersdoden is men begonnen aan een herziening van het rijbewijs. De tijd ligt niet eens zo heel ver achter ons dat een rijbewijs in Frankrijk een beetje als een lachertje

werd gezien. En nog steeds lees je regelmatig in de kranten over weer iemand die zeer lange tijd (40, 50, 60 jr) rondreed zonder ooit een rijbewijs te hebben gehaald.

De herziening hield in dat na examen een rijbewijs wordt verkregen waarbij de eerste drie jaar slechts een tijdelijk rijbewijs. Je kent ze vast wel van vakantie, die auto’s met zo’n grote A op de achterruit. Tegelijkertijd werd een puntenstelsel ingevoerd waarbij de automobilist aanvangt met een aantal punten, die op grond van overtredingen kunnen minderen. Het is als met de boetes, je weet tevoren waar je aan toe bent. De boetebedragen staan vast zowel als het aantal strafpunten. Raak je er te veel kwijt dan kan de officier van justitie opleggen dat je een cursus moet doen die tot teruggave van punten kan leiden. Je kunt ook zelf kiezen om op die manier punten terug te verdienen als het een beetje veel wordt. Velen hebben al ervaren dat het snel kan oplopen. Een paar voorbeelden?
Minder dan 20 km te hard rijden 135 euro en 1 punt
20 – 30 km te hard   135 euro en 2 punten
30 – 50 km te hard   135 euro en 3 punten
Meer dan 50   1500 euro en 6 punten, los van eventuele bijkomende maatregelen al innemen rijbewijs of inbeslagname auto
Het niet dragen van een gordel is direct al 135 euro, en maar liefst ook 3 punten
Telefoneren in de auto lijkt mild beoordeeld met 35 euro, maar het kost je wel 2 punten
Waag het ook niet zonder verzekering te rijden: u kunt hier 3750 euro voor neertellen en een rijverbod voor drie jaar.

Als voorbeeld lijkt me de opsomming wel genoeg. Natuurlijk krijg je als weggebruiker een krediet van punten mee. Ervaren chauffeurs hebben 12 punten tot hun beschikking. De beginnende weggebruiker krijgt er echter slechts 6 en dan wordt ook nog eens bij overtredingen de aftrek van punten verdubbeld. Kijk nu even terug naar het lijstje, je bent er dan snel doorheen.
En wat is nu het verbazende? Het zijn vooral de jonge weggebruikers die je als gekken inhalen. Je zou toch denken dat iemand zich even op het hoofd krabt alvorens zich in deze gevarenzone te begeven. Maar nee: statistieken; bloemen; poppen; dure boetes en verlies van punten houdt jonge weggebruikers nog niet echt tegen.

Kortgeleden logeerden we een nachtje bij een Frans echtpaar waarvan de man ex-gendarme is. We kwamen ’s-avonds tijdens het kaarten te spreken over het fenomeen van het plakken en racen door jonge weggebruikers. Ook hij kan niet goed begrijpen wat je nog moet doen om dit tegen te gaan. Toen even later in het gesprek bleek dat hij net die week een strafpunt had opgelopen was het uiteraard lachen geblazen. Hij verdedigde zich door te stellen dat de overgang in Frankrijk soms nogal abrupt is van 90 naar –direct achter het bord met de naam van een gemeente- 50 km per uur. Hij had daar wel een punt. Binnenrijden van een gemeente vraagt soms nogal heftig afremmen op het moment dat je dit bord gewaar wordt. Lang niet overal is er een overgangszone van 70 km. Wel, wij reden de dag daarop terug naar huis en maakten nog even een omritje door de Auvergne. Op enig moment zat ik wat te mopperen op de vrachtauto achter me die weinig afstand hield. Plotseling werd de afstand groter. Op het moment dat ik hardop constateerde dat hij kennelijk had ingezien dat plakken weinig helpt was daar de lichtflits. Het was bij hem geen kwestie van inzicht maar van beter op de hoogte zijn waar camera’s staan. Na aftrek van compensatie blijft er 1 km te hard over. 135 euro boete dus en een punt kwijt. Nu kun je die boete zelf verminderen door snel via internet te betalen. Dan is hij nog slechts 90 euro. En dat punt? Goed oppassen, dan heb ik het er over twee jaar weer automatisch bij.

TON WILHELM