Home Columns "10 - "11 21 Cultureel leven
21 Cultureel leven Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Saturday, 16 April 2011 09:18

Natuurlijk is Roanne eigenlijk maar een klein provinciestadje. Toch is er sprake van een tamelijk rijk cultureel leven. Meer dan ik eigenlijk ken van Nederlandse stadjes van vergelijkbare omvang. Dat wil zeggen: neem niet voorstellingen in grote theaters en concertzalen als referentiepunt. Het is allemaal wat dorpser van aard, maar daarom niet van lage kwaliteit. Meer verbazend is echter het aantal mensen dat zich zelf bezig houdt met de uitvoering van één of meer culturele activiteiten. Naar ik meen maakte ik al eens eerder melding van het rijke verenigingsleven, ook op cultureel gebied. En bedenk daarbij wel dat het inwoneraantal na het topjaar 1975 met 55.989 inwoners is terug gelopen naar het hedendaagse aantal van 35.900. Geen wonder dat sommige geboren en getogen inwoners klagen dat het verenigingsleven terugloopt. Alleen al de demografische ontwikkeling draagt daar zeker aan bij. Toch worden er ook heden ten dage nog steeds groepen en groepjes opgericht die zich –soms van grote kwaliteit getuigend- met theater in brede zin gaan bezig houden. Kijk voor de aardigheid maar eens naar het filmpje op http://www.roanneasso.fr/asso/1216-nu-compagnie-theatrale.htm

Het stedelijk theater is, hoewel een prachtig stijlvoorbeeld van een z.g. Italiaans theater, veel te klein om er een productie van enige omvang neer te zetten. Het brengt echter gedurende het hele seizoen wel uitvoeringen van gemiddeld zeer behoorlijke kwaliteit. En dan spreken we nog niet over de diverse sportzalen met accommodatie om theatervoorstellingen/concerten te brengen. Twee keer kon ik al meemaken dat het koor waaraan ik deel mag nemen een wat grotere uitvoering ten gehore bracht. Dat gebeurde in een zaal die het “Sportpaleis” wordt genoemd. Beide keren konden we rond de duizend toehoorders verwelkomen. Vanavond is er een jubileumuitvoering van een plaatselijk orkest uit een tegen Roanne aan liggend dorp. Het orkest staat wijd en zijd bekend vanwege de grote kwaliteit van zijn uitvoeringen. Ze vroegen ons om aan hun jubileumconcert deel te nemen. Dat gebeurt in weer een andere sportaccommodatie die overigens een prachtig onderkomen biedt met lichtshow en al. Achthonderd plaatsen gingen reeds weg in de voorverkoop. En let wel: In het gebied Grand Roanne (Roanne agglomeratie met enkele omringende dorpen, in totaal 70.606 inwoners in 2006) kan ik dit weekeinde een keuze maken uit twaalf muziekvoorstellingen. Daarnaast zijn er nog pagina’s te vullen met de diverse kleinere activiteiten.

Toen ik een paar jaar terug rondkeek of er ergens plaats zou zijn om mijn zanghobby uit te kunnen oefenen stuitte ik op zoveel koren en koortjes dat ik onmiddellijk door de bomen het bos niet meer zag. Het duurde enige tijd voor ik via kennissencontact uiteindelijk binnen kwam bij het nogal prestigieuze koor Ensemble Vocal de Roanne (www.evroanne.com).  Naast het plezier van het zingen leerde ik er ook het een en ander over de culturele opvoeding van de Fransen. Muziek maakt als vak standaard deel uit van het lespakket op de meeste scholen. Muziek- en theateruitvoering neemt er ook een belangrijke plaats in. Op één na kunnen alle ruim honderd koorleden vlot noten lezen. De ene die het niet kan is een begaafd zanger die thans in privéles wordt bijgespijkerd en inmiddels zijn eerste openbare optreden gaf. Sommigen nemen deel aan meerdere muziekgroepen. En dat terwijl met één oefenavond en diverse weekeinden het gemiddelde aantal repetitie-uren op rond de viereneenhalf uur per week ligt. Veel verzuim hiervan is niet toegestaan. Men heeft er kennelijk wat voor over. En hetzelfde geldt dus voor al die andere groepen. De generale repetitie, met inregelen van systemen voor geluidsopname en licht nam gisteravond viereneenhalf uur, van acht tot half twaalf, in beslag. Ieder gaat doodvermoeid naar huis om na een (min of meer voorgeschreven) rustdag fris de voorstelling in te gaan. En we praten nog steeds over amateurs. Mogelijk is ook de uitgestrektheid van het platteland van betekenis geweest voor zoveel lokale activiteit. We zitten hier zeker niet erg afgelegen, maar een voorstelling in een groot theater zou toch een rit van anderhalf uur door de bergen opleveren. Op amateurvoorstellingen was men dus ook lange tijd aangewezen. Het heeft de mensen al met al gevormd. En wij voelen ons er wel bij.

TON WILHELM