Home Columns "07 - "08 6 Smakelijke natuur
6 Smakelijke natuur Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Tuesday, 13 November 2007 00:00
Toen wij onze wandelingen met de club weer begonnen was dat op een moment dat de natuur zich qua voedselbron voor mens en dier op een rijke manier manifesteerde. De druivenoogst was achter de rug, maar overal hingen aan het einde van de rijen druivenstokken nog de trossen aan de struiken. De ontelbare braamstruiken droegen overdadig vrucht. Notenbomen laten voor ons gemak de noten vallen en op diverse plaatsen vindt je appelbomen en kweeperen in het wild. Sommigen in onze groep moesten er een beetje om lachen dat we werkelijk de hele wandeling liepen te eten van al wat wij tegen kwamen onderweg. Dat neemt niet weg dat veel van onze Franse vrienden de week daarop plastic tasjes bij zich hadden die onderweg overvloedig gevuld werden. Het was werkelijk een feest om op deze manier door de natuur te wandelen. Ook zijn er op diverse plekken appelfestivals e.d., waardoor ook wij inmiddels zijn voorzien van een appelvoorraad voor de komende maanden. Van de gevonden kweeperen is inmiddels moes gemaakt die voortreffelijk smaakt.

Dat de Fransen er ook wat van kunnen om zich op die manier van prima voedsel te voorzien was ons al bekend. Toch waren we weer verbaasd over de vanzelfsprekendheid waarmee men hiermee omgaat. Een van de wandelmiddagen eindigde niet zoals gebruikelijk in ons clubhuis, maar bij één van de leden thuis. Dat wil zeggen: niet in het huis in de stad waar zij normaal woont, maar in het “familiehuis” in de campagne waar zij een flink deel van de zomer met wisselende familiegroepen heeft verbleven. Een mooi uit natuursteen opgetrokken huis met nog vele authentieke trekjes. Zo staat er achter dit huis een notenboomgaard van respectabele leeftijd. Op het terras bij deze boomgaard streken wij met zijn allen neer. Omdat hier ook nog al eens familiebijeenkomsten plaats vinden is er geen gebrek aan stoelen, tafels en glazen om deze invasie van zesentwintig mensen te ontvangen. We slepen gezamenlijk al het noodzakelijke aan en het is binnen de kortste keren een genoeglijke bedoening. Niet in de laatste plaats te danken aan de mooie appelcider die in ruime mate voorhanden is. Manet, de gastvrouw, blijkt van de overvloed aan noten gebruik te hebben gemaakt om notenbrood en notencake in diverse variaties te bakken. De schalen gaan rond, en dat wat een overvloed leek slinkt zienderogen, hoewel het ook ons allen tezamen niet lukt om de schalen leeg te eten. Hoe we ook ons best doen om deze overvloed met cider naar binnen te spoelen. Als het tempo van innemen wat vertraagt is dat het moment waarop de dames de boomgaard in gaan om ook tasjes met noten te vullen. De heren zitten nog even bijeen om gezamenlijk het leven te bespreken.

Langzaam aan verdwijnt dan de een na de ander om thuis uit te rusten van deze zware middag. Voor ons was er in ieder geval vandaag geen avondmaaltijd meer nodig. De natuur had ons deze dag weer rijkelijk voorzien.

Ton